Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi, binalarda bulunan enerji türlerinin etkin ve verimli kullanılmasını kapsayan, gereğinden fazla enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen, bununla birlikte çevreye zarar verecek faktörleri engellemek için yapılan danışmanlık ve denetim sonucunda verilen belge türüdür. Binalarda enerji kullanımı ve enerji tüketim sınıfı belirlenerek binaya bir Enerji Kimlik Belgesi (EKB) verilir. Enerji Kimlik Belgesindeki amaç, enerjiyi verimli kullanan ve yenilebilir enerji tercih eden yapılar ile enerji verimliliği faaliyetinden bulunmayan binaların arasındaki farkı oluşturup bu yapıların değerinin belirlenmesidir.

Enerji Kimlik Belgesi, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Ayrıca enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilere de değinir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalarda ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar hali hazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelere bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir. Binaların Enerji Kimlik Belgesi alması için gerekli olan enerji performanslarının belirlenmesi için; binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi, bu değere göre CO2 salımının hesaplanması, bu değerlerin referans binanınki ile kıyaslanması ve kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi gerekmektedir.

Yeni binalarda 01.01.2011 tarihi itibarıyla, mevcut binalarda 02.05.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alınmak zorundadır.