Yalıtım sektörünün lider markalarından olan Megaboard; bünyesindeki Sinerji A.Ş. ve Trapez Ltd. Şti. kuruldukları günden itibaren üretim sürecinin tüm aşamalarında toplam kalite yönetimini başarıyla hayata geçirmişlerdir. Ürün kalitesi, çeşitliliği ve üretim kapasitesi olarak ülkemizin büyük üreticilerinden olan Megaboard, belirlenen hedefler doğrultusunda teknolojik alt yapısını sürekli geliştirmiştir.

Sektöre nitelikli ve yenilikçi ürün kazandırma konusunda faaliyetlerine aralıksız devam eden firmalarımız, üretimin her aşamasında kalite kontrol ve Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermektedir.

Firmalarımızın kaliteli ürün üretme noktasındaki çabası, ülkemizin kalite belgelendirme kuruluşu olan Türk Standardları Enstitüsü’ nün gözünden kaçmamış, Türk Standardları Enstitüsü Kurumu’ nun Belgelendirme Merkezi Başkanı Sayın Doğan YAZAR ve beraberindeki heyet tesisimizi ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştur.

Sayın YAZAR incelemeler sonunda, TSE brövesini ve Kanunname-i İhtisab-ı Bursa Belgesi’ ni (Sultan II. Bayezid Han tarafından yürürlüğe konulan dünyanın bugünkü manada ilk standardı) firmalarımız adına Genel Müdürümüz Ahmet YAŞAR’ a takdim etti.