Kış aylarında meydana gelen ısı kayıplarını ve yaz aylarında meydana gelen ısı kazançlarını azaltmak için yapılan işlemlere “ısı yalıtımı” denir. Kışın üşümemek için kömür, doğalgaz gibi yakıtlar kullanarak evimizi ısıtır; yazın ise ısınan evimizi klimalarla soğuturuz.

Isı yalıtımı, kışın ısınmak yazın da serinlemek için harcadığımız enerjiyi azaltarak daha konforlu ortamlarda yaşamak amacıyla yapılır. Bu çerçevede ısı yalıtımı, binaların dışarıya veya garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlerine bakan duvar, çatı, döşeme, cam, doğrama ve ısıtma, soğutma, havalandırma vb. tesisatlarına uygulanır. Bir başka deyişle, bina sakinlerinin daha az enerji kullanarak ısınması veya serinlemesi ve dolayısıyla çevre kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; farklı sıcaklığa sahip yaşam alanları ile çevresi arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere “ısı yalıtımı” denir.

Isı Yalıtımının Faydaları

Yönetmeliklere uygun yapılacak ısı yalıtımı:
• Isınma veya serinleme amacıyla yapılan harcamalardan en az %40 tasarruf ederek, kışın daha iyi ısınmaya, yazın ise serin kalmaya imkân sağlar.
• Yakıt tüketimini ve dolayısıyla atık gaz salımlarını azaltarak çevre kirliliği ve küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunur.
• Sağlayacağı verimlilikle, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltır.
• Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluşmasına neden olan terlemeyi (yoğuşma) önlemeye yardımcı olur.
• Betonun içindeki demirlerin paslanmasını engellenmesine yardımcı olur, binanızın depreme karşı dayanıklılığını korur.
• Yaşam alanları içersinde dengeli oda sıcaklıkları sağlayarak konforlu ve sağlıklı mekânlar oluşturur.

Isı Yalıtımının Uygulandığı Yerler

Düz (teras) ve eğik çatılara; Dışa bakan duvarlara; Çıkma tabanlarına; Toprakla temas eden duvar ve döşemelere; Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvar ve döşemelere; Binalarda bağımsız birimleri birbirinden ayıran döşemelere, duvarlara; Tesisat boruları, havalandırma kanalları, vanalar vb. tesisat elemanlarına yapılır. Ayrıca, özel kaplamalı (Low-E / Solar Low-E) camlarla üretilen yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden oluşan ısı kayıpları azaltılır, yazın ise gün ışığından ödün vermeden binaya güneş ısısı girişi sınırlanır.

Mevcut Binanıza Yalıtım Yaptırırken Cevap Bulmanız Gereken Sorular

1- Binada yapılacak ısı yalıtım uygulamaları Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yapılıyor mu ?

2- Kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin etiketinde CE veya G işareti yer alıyor mu? CE veya G işareti ürünlerin mevzuatlarda tanımlanan asgari şartları gösterir. Bu bağlamda ısı yalıtım malzemelerinin CE veya G işaretiile sunulması yasal bir zorunluluktur. CE veya G işareti taşıyan ürünlerin kullanılıp kullanılmayacağını sorunuz. CE veya G işareti ürünün ambalajında yer alan etikette yer alır. CE veya G işareti taşımayan ürünleri almayınız.

3- Kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin yalıtım değerlerini kontrol ettiniz mi? Yalıtım yaptırmadan önce size önerilen ısı yalıtım malzemelerinin yalıtım değerleri; size önerilen uygulama kalınlığında elde edeceğiniz tasarrufun miktarını belirler. Malzemenin yalıtım değerini sorunuz. Malzemelerin yalıtım değerleri ürünün ambalajında yer alan etikette yer alır. Bu etikette yer alan ve R sembolü ile gösterilen ısıl direnç değerini kontrol edin. Isıl direnci (R değeri) yüksek olan malzemeler daha fazla tasarruf sağlarlar. Malzeme seçerken mutlaka ısıl direnç değerini sorun ve R değeri daha büyük olan çözümleri tercih edin.

4- Dış cephe ısı yalıtım sistemleri (Mantolama) uygulamalarında kullanılan malzemelerin tek bir üretici tarafından paket olarak piyasaya arz edilip edilmediğini öğrendiniz mi? Dış cephe ısı yalıtım sistemleri, ısı yalıtım levhası, dübel, sıva filesi, ısı yalıtım sistem sıvası ve yapıştırıcısı ile son kat kaplamadan oluşur. Dolayısıyla sistemi oluşturan bileşenlerin birbiri ile uyumu sağlıklı uygulama için çok önemlidir. Sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri kullanılmalıdır.

5- Pencere camlarınızda Low-E veya Solar Low-E kaplamalı yalıtım camları kullanılmış mı? Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır? Isı yalıtımı, düşük ısı geçirgenliğine sahip özel ısı yalıtım malzemelerinin; evlerimizin çatı, döşeme, duvar ve tesisatlarına tekniğine uygun olarak uygulanmasıyla yapılır. Ayrıca, pencerelerde ısı yalıtımı, özel kaplamalı (Low-E / Solar Low-E) camlar ile üretilmiş yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak sağlanmaktadır. Isı yalıtımı, sürekli kullanılan binaların öncelikle dışından, eğer mümkün değilse içinden uygulanabilir. Kesintili ısıtma ve soğutmanın yapıldığı binalarda ise ısı yalıtımı kullanım amacına göre içerden veya dışarıdan yapılabilir.

Isı Yalıtımı İle İlgili Yasal Düzenlemeler

Apartmanlarda ısı yalıtımı uygulamalarına dair kararın oy çokluğu esasına göre alınması yeterlidir. 2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesine atıfta bulunularak; “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır” şeklinde bir düzenlemenin yapılması öngörülmüştür. Yeni binalarda olduğu gibi tadilatlarda da ısı yalıtımı kurallarına uyulması zorunludur. 5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” uyarınca yeni yapılacak olan binalar ve mevcut binaların tamamına veya bağımsız bölümlerinde yapılacak esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak bölümler TS 825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” standardına göre yalıtılmalıdır. Mevcut binalarda yapılacak tadilatlarda enerji verimliliği kötüleştirilemez.

Yeni yapılacak binalarda ve 2020 yılına kadar tüm mevcut bina stoğunda; binaların görünür yerlerinde tüketilen enerji miktarını ve küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımı miktarını gösteren Enerji Kimlik Belgeleri’nin asılması zorunludur. Bu belge sayesinde satın alacağınız veya kiralayacağınız binaların enerji verimliliğine bağlı olarak yakıt ve elektrik faturaları ile çevreye olan etkilerini görebilirsiniz.

 

Kaynak: İzodergi – İzoder Isı Yalıtım Komisyonu