Avrupa Birligi ülkelerindeki insaat kalitesi ve bu ülkelerdeki deprem tehdidinin Türkiye’deki kadar etkin olmaması nedeniyle, bu alandaki standardizasyonun ısı yalıtımındaki kadar çok olmadıgı görülmektedir. Avrupa’da su yalıtım malzemeleri ile ilgili standart olusturma çalısmaları sürmektedir. AB’de standartların olusturulması süreci devam ettiginden kullanılan su yalıtımı ile ilgili standartların birçogu Türkiye’de gelistiren standartlardır. AB teknik mevzuatına uyum çalısmaları kapsamında olusturulacak olan su yalıtımı konusundaki Avrupa standartları tamamlandıkça birebir tercüme edilerek Türk standardı olarak yayımlanacaktır. Su yalıtımı ile ilgili standart ve mevzuatlar, asagıda liste halinde verilmistir;

TS 11758-1 (05.04.2002): Polimer Bitümlü Örtüler – Su Yalıtımı İçin – Eritme Kaynagıyla Birlestirilerek Kullanılan – Bölüm 1: Özellikler

TS 3599 (13.11.1981): Su Depoları ve Yüzme Havuzlarında Sızdırma Yalıtımı Tasarım ve Yapım Kuralları

TS 2988 (09.02.1978): Asfaltlı Cam Dokuma Yalıtım Pestili

TS 2999 (16.02.1978): Asfaltlı Metal Folyo Yalıtım Pestili

TS 2191 (30.04.1976): Asfaltlı Cam Tülü Yalıtım Pestili

TS 3128 (13.04.1990): Binalarda Zemin Rutubetine Karsı Yapılacak Yalıtım İçin Yapım Kuralları

TS 3440 (18.05.1982): Zararlı Kimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazların Etkisinde Kalacak Betonlar İçin Yapım Kuralları

TS 3647 (13.11.1981): Binalarda Yeraltı Suyuna Karsı Yapılacak Yalıtımlarda Tasarım ve Yapım Kuralları

TS 11758–2 (23.12.2003): Polimer Bitümlü Örtüler – Su Yalıtımı İçin – Eritme Kaynagıyla Birlestirilerek Kullanılan Bölüm 2: Uygulama Kuralları

TS EN 544 standardı dısındaki tüm standartlar ülkemizde gelistirilmistir. Yayımlanan Avrupa standartları, ilgili oldukları yerel standartların yerine yürürlüge girecektir. Günümüzde su yalıtım malzemeleri konusundaki standartların AB’ye uyumlu hale getirilmesine yönelik çalısmaların hızlandıgı söylenebilir. Özellikle polimer bitümlü örtüler ile ilgili ürün standartlarının uyumlastırılması çalısmaları hızla sürmektedir. Bu uyumlastırma çalısmalarının en geç 2007 yılının ilk çeyreginde bitecegi tahmin edilmektedir.

Avrupa’da bitümlü örtüler ile ilgili ürün standartları yayımlanmıstır. İlgili standartlar uyumlaştırıldıktan sonra TS 11758-1’in yerini alacaktır. Buna karşılık TS 11758-2 Uygulama Standardı’na denk bir Avrupa standardı bulunmamaktadır. Bu standartta kullanılan malzeme tanımlarının EN 13707, EN 13969 ve EN 13970’e göre yenilenmesi gerekmektedir. Sürme esaslı malzemeler de yaygın olarak kullanılan bir diger su yalıtım malzemesidir.Yurtdısında ve ülkemizde ürün ve uygulamaya dönük tek bir standart olmamakla beraber, DIN 18195 standardının içerisinde malzeme seçimi ve kullanımına yönelik bilgiler mevcuttur. Buna karsılık çatılarda kullanılan sürme esaslı su yalıtım sistemlerine yönelik olarak EOTA (Avrupa Teknik Onay Organizasyonu) tarafından yayımlanan ETAG 005 yönergesi bulunmaktadır. Ortak test prosedürleri bulunmayan sektör elemanları için bu yönerge referans niteligi tasıyabilir. Sentetik örtüler, ülkemizde büyük oranda ithalat yoluyla piyasaya sunulmaktadır. PVC, EPDM, HDPE, TPO, ECB/ECO, gibi birçok türleri olan sentetik örtülerden sadece PVC örtüler ile ilgili olarak Avrupa’da EN 13956 standardı çalısmaları tamamlanmıstır. Bu standardın uyumlaştırılması çalısmaları henüz baslamamıştır.

 

Kaynak: İzoder