Yaşantınıza konfor katan detaylar…

İstanbul`da 2013 yılında doğalgaz abonesi sayısı 278 bine yakın artmasına rağmen, kentteki toplam doğalgaz tüketimi 30 milyon metreküp azaldı. 

 
Son yıllarda enerji başta olmak üzere tüm kaynakların tasarrufu konusunda gerek özel sektörün gerekse kamu kuruluşlarının yaptığı çalışmalar sonuç veriyor. Toplumun tasarruf konusunda hassasiyeti hem çevresel hem de ekonomik nedenlerle artıyor. İGDAŞ’ın 5 yıldır artırarak sürdürdüğü doğalgazın tasarruflu kullanımı konusundaki çalışmalar da sonuçlarını vermeye başladı. İstanbul’da abonelerin gaz kullanmaya başladığı 1993-2008 yılları ile 2009-2013 yılları arasındaki ortalama doğalgaz tüketim miktarları karşılaştırıldığında yüzde 26 oranında tasarruf edildiği ortaya çıktı. Tasarrufta dış cephe ve çatı yalıtımı teknolojilerindeki gelişmeler ve İstanbulluların yalıtıma gösterdikleri ilgi etkili oldu. 
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yurt çapında yürüttüğü enerji verimliliği projesinde ve çalışmalarında neredeyse tamamına yakını ithal bir ürün olan doğalgaz da yerini aldı. Ülke genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve bu doğrultuda yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra İstanbul’da İGDAŞ’ın 5 yıldır artırarak sürdürdüğü doğalgazın tasarruflu kullanımı konusundaki çalışmalar da sonuçlarını vermeye başladı. 
 
En çevreci fosil yakıt olarak nitelendirilen ve ayrıca kullanım kolaylığı nedeniyle her geçen gün daha fazla rağbet gören doğalgazın, toplumda oluşan tasarruf bilinci ve hassasiyeti sonucunda evlerde alınan tedbirlerle daha verimli kullanıldığı ortaya çıktı. 
 
İGDAŞ, İstanbul’da doğalgaz kullanılmaya başlanan 1993’den 2008’e kadar hane başına ortalama tüketim miktarını 2009-2013 yılları arasındaki ortalama ile karşılaştırdı. Karşılaştırmada, 100 metrekarelik bir dairenin ısınması için kullanılan ortalama doğalgaz miktarı dikkate alındı. 
 
1993-2008 yıllarını kapsayan beş yıllık dönem de kullanılan doğalgaz miktarına göre, 2009-2013 yıllarını kapsayan ikinci beş yıllık dönemde kullanılan gaz miktarı yüzde 26 oranında azalış gösterdi. Bu azalışta, İstanbulluların binalarındaki mantolama işlemleri ile daire içlerinde bireysel olarak aldıkları bir dizi önlemler etkili oldu. Söz konusu önlemler, doğalgazı daha verimli kullanmaları sonucunu doğurdu. 
 
HANE BAŞINA YILDA 391 LİRA TASARRUF
İstanbul’daki doğalgaz dağıtım hizmetinde 28’inci yılına giren İGDAŞ’ın yaptığı incelemeye göre özellikle son 5 yılda tasarruf bilincinin artmasına bağlı olarak doğalgaz verimliliği artarak hane başına tüketimin azaldığı görüldü. Yapılan incelemede 1993-2008 yılları arasında İstanbul’da doğalgaz kullanıcıları, 100 metrekarelik bir dairede yılda ortalama 1.396 m3 doğalgaz tüketerek bugünkü fiyatla yaklaşık 1.521 TL öderken, (http://enerjigunlugu.net)  2009-2013 yılında bu miktar yılda 1.037 m3’lere kadar düştü ve ödenen para da 1.130 TL seviyelerine indi. Bu tasarrufun, hane başına ekonomik değeri yılda 391 TL’yi buldu.
 
DIŞ CEPHE VE ÇATI YALITIMI YÜZDE 50 ETKİLİ
Yapılan araştırmalar, dış cephe ve çatı yalıtımının ısınmada yüzde 50’lere varan enerji tasarrufu sağladığını ortaya koydu. İGDAŞ, bina yalıtımının yaygınlaşmasıyla İstanbul genelinde elde edilen tasarruf oranının daha da yükseleceğini belirtti. Bina yalıtımının yanı sıra daire içinde alınan basit ek tedbirlerle doğalgazı daha verimli kullanmak ve tasarrufu artırmak mümkün.
 
Öte yandan, İGDAŞ abonelerini doğalgazın tasarruflu kullanımı konusunda bilinçlendirmek için birçok iletişim kanalını kullanıyor. 2009-2011 arasında İstanbul’un tüm ilçelerinde düzenlenen halka yönelik ücretsiz “Doğalgazda Tasarruf ve Güvenlik Seminerleri”, afiş, broşür, animasyon filmleri, açıkhava reklamları, basın bültenleri ve reklam çalışmaları, web sayfaları ve sosyal medya çalışmaları, televizyon kanallarında canlı yayınlar bunların arasında yer alıyor. http://enerjigunlugu.net Bununla birlikte 2013 Aralık ayında, sinemalarda yayınlatılmak üzere doğalgazın tasarruflu kullanımı konusunda hazırlanan filmler, 4 hafta boyunca İstanbul genelindeki 65 salonda toplam 9 bin 170 defa yayınlandı. 
 
ABONE ARTSA DA TOPLAM TÜKETİM AZALDI
İGDAŞ’ın doğalgaz kullanıcısı her geçen gün artmakla birlikte, tasarruf kültürü sayesinde doğalgaz daha verimli kullanılıyor. 2012 yılında abone sayısı 5 milyon 106 bin, tüketilen gaz 5 milyar 43 milyon m3 iken, 2013 yılında abone sayısı 5 milyon 384 binlere çıkmasına rağmen, gaz tüketimi 5 milyar 13 milyon m3 seviyelerinde kaldı.