Taşyünü Nedir?

Taş yünü, volkanik kayaçlardan tedarik edilen minerallerin çok yüksek sıcaklıklarda eritilip elyaf haline getirilmesiyle üretilir. Taş yünü, uygulandığı yapılarda ısı ve ses yalıtımı sağlar. Ayrıca yangına karşı çok dayanıklı ve su iticiliğiyle iyi bir yalıtım malzemesidir. devamı..

Megaboard Taşyünü Ürünler

Megaboard Taş yünü Mantolama Levhası TS EN 13500’e uygun, özel olarak TS EN 13162 standardına göre üretilen kaplamasız taşyünü levha olup sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları: Sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Megaboard Manto Taş Yünü Dış Cephe Mantolama Sistemi; ısıl kayıp ve kazançların azaltılması, ısıl konfor, gürültünün önlenmesi, yangın güvenliği, ve yoğuşmanın önlenmesini sağlar.

BELGE VE FORMLAR

> YÜKLEME BİLGİLERİ (ARAÇ PAKET-PALET-LEVHA HESAPLAMASI)

Megaboard Dış Cephe Levhası; Bir yüzeyi alüminyum folyo veya cam tülü ile kaplı veya her iki yüzeyi de kaplamasız ısı, ses yalıtımı ve yan-gın güvenliği amacıyla kullanılan taşyünü levhadır.

Megaboard Dış Cephe Levhası, cephe duvarlarına montajı mümkün bir ürün olduğu gibi, cephedeki taşıyıcı profiller arasına da montajı ve yerleştirilmesi mümkündür. Megaboard Taşyünü ara bölme levhası hafif bölme duvar sistemlerinde ses yalıtımı, ısı yalıtımı ve “A1 hiç yanmaz” sınıfında yer aldığı için yangın güvenliği sağlamak maksadıyla kullanılır.

BELGE VE FORMLAR

> YÜKLEME BİLGİLERİ (ARAÇ PAKET-PALET-LEVHA HESAPLAMASI)

Megaboard Taşyünü ara bölme levhası Hafif bölme duvar sistemle-rinde ses ve ısı yalıtımı sağlayarak “A1 hiç yanmaz” sınıfında yer alması sebebiyle yangın güvenliği amacıyla da kullanılır.

Megaboard Taş Yünü ara bölme yalıtım levhası kullanılarak, ara bölme duvarlarda yalıtım maksimum seviyeye çıkarılarak akustik performans, yangın güvenliği ve ses yalıtımı sağlanır.

Megaboard Taş Yünü Ara Bölme Yalıtım Levhası

Megaboard tarafından bölme duvar sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş mineral yün yalıtım levhasıdır.

Megaboard Taş Yünü, yüksek performanslı ısı ve ses yalıtımı sağlamasının yanısıra, çok yüksek yangın dayanımına sahiptir.

BELGE VE FORMLAR

> YÜKLEME BİLGİLERİ (ARAÇ PAKET-PALET-LEVHA HESAPLAMASI)

Megaboard Yüzer Döşeme Levhası; Yapıların zemin döşemelerinde, iki kat betonu arası şap altı döşemelerde, titreşim kaynağı kaidelerinin altında, açık geçit üzeri döşemelerde ısı, ses ve titreşim yalıtımı amacıyla kullanılmak üzere üretilmiş taşyünü levhasıdır.

BELGE VE FORMLAR

> YÜKLEME BİLGİLERİ (ARAÇ PAKET-PALET-LEVHA HESAPLAMASI)

Megaboard Taşyünü Sanayi Levhası; 

Sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, çelik konstrüksiyon yapılarda ısı yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla; sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, çelik konstrüksiyon yapılarda, hazır panel uygulamalarında kullanılan Taş yünü levhalardır.

Kullanım Alanları

Megaboard Taş yünü Sanayi Levhasının üstün yanmazlık özelliği; çok yüksek sıcaklıklarda üst düzey yalıtım sağlar.

BELGE VE FORMLAR

> YÜKLEME BİLGİLERİ (ARAÇ PAKET-PALET-LEVHA HESAPLAMASI)

Megaboard Taşyünü Klima Levhası; 

Klima ve havalandırma kanallarının içten ses yalıtımı, dıştan ısı yalıtımı amacıyla kullanılan, bir yüzü alüminyum folyo kaplı Taş yünü levha.

Kullanım Alanları

Soğuk kanal uygulamalarında yoğuşma olasılığına karşı alüminyum folyo kaplı levhalar kullanılmalıdır. Levhaların ek yerleri yapışkan alüminyum folyo bant ile kapatılmalıdır.

BELGE VE FORMLAR

> YÜKLEME BİLGİLERİ (ARAÇ PAKET-PALET-LEVHA HESAPLAMASI)

Megaboard Taşyünü Teras Çatı Levhası; 

Megaboard Teras Çatı Levhası, ısı- ses ve yangın güvenliği konusunda tüm gereksinimleri karşılayabilmekte ve tüm çatı tiplerinde uygulanabilmektedir. Düşük kalınlıklarda da üretilebildiğinden, gerektiğinde çift kat olarak da kullanılabilmektedir.

Kullanım Alanları

Megaboard Teras Çatı Levhası, Her türde eğimdeki metal ve ahşap çatılarda kullanıldığı gibi gezilebilen ve gezilmeyen teras çatılarda da kullanılabilmektedir.

BELGE VE FORMLAR

> YÜKLEME BİLGİLERİ (ARAÇ PAKET-PALET-LEVHA HESAPLAMASI)

Megaboard Megaplus 120 Mantolama Levhası; 

Megaboard Taş yünü Megaplus 120 Mantolama Levhası TS EN 13500’e uygun, özel olarak TS EN 13162 standardına göre üretilen kaplamasız Taş yünü levha olup sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılmaktadır.

Herhangi bir yoğunluk baz alınmayan Megaplus 120 Mantolama Levhası, Yüzeylere dik çekme dayanım sınıfı – basma dayanım değeri açısından artı özellikler ihtiva eden yeni teknoloji ürünüdür.

BELGE VE FORMLAR

> YÜKLEME BİLGİLERİ (ARAÇ PAKET-PALET-LEVHA HESAPLAMASI)

Megaboard Megaplus 150 Mantolama Levhası; 

Megaboard Taş yünü Megaplus 150 Mantolama Levhası TS EN 13500’e uygun, özel olarak TS EN 13162 standardına göre üretilen kaplamasız Taş yünü levha olup sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılmaktadır.

Herhangi bir yoğunluk baz alınmayan Megaplus 150 Mantolama Levhası, Yüzeylere dik çekme dayanım sınıfı – basma dayanım değeri açısından artı özellikler ihtiva eden yeni teknoloji ürünüdür.

BELGE VE FORMLAR

> YÜKLEME BİLGİLERİ (ARAÇ PAKET-PALET-LEVHA HESAPLAMASI)

Megaboard Siyah Camtülü Kaplı Taşyünü Levhası;.

Bir yüzü siyah cam tülü kaplı ve su itici özellikli silikon katkılı Taş yünü levha olan Megaboard Sarı Cam Tülü Kaplı Taş yünü Levha, giydirme cephe sistemlerinde, cam, granit, mermer, alüminyum vb. cephe kaplamalarının ardında ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği sağlamak amacıyla kullanılır.

Kullanım Alanları

Megaboard Sarı Cam Tülü Kaplı Taş yünü Levhalar, cephedeki betonarme yüzeylere taşıyıcı profillerin arasına ve cephe duvarına montajı mümkündür.

BELGE VE FORMLAR

> YÜKLEME BİLGİLERİ (ARAÇ PAKET-PALET-LEVHA HESAPLAMASI)

Megaboard Sarı Camtülü Kaplı Mantolama Levhası; 

Bir yüzü sarı Cam Tülü kaplı ve su itici özellikli silikon katkılı Taş yünü levha olan Megaboard Sarı Cam Tülü Kaplı Taş yünü Levha, giydirme cephe sistemlerinde, cam, granit, mermer, alüminyum vb. cephe kaplamalarının ardında ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği sağlamak amacıyla kullanılır.

Kullanım Alanları

Megaboard Sarı Cam Tülü Kaplı Taş yünü Levhalar, cephedeki betonarme yüzeylere taşıyıcı profillerin arasına ve cephe duvarına montajı mümkündür

BELGE VE FORMLAR

> YÜKLEME BİLGİLERİ (ARAÇ PAKET-PALET-LEVHA HESAPLAMASI)

Megaboard Aliminyum Folyo Kaplı Taşyünü Levhası; 

Bir yüzeyi alüminyum folyo kaplı taşyünü levhadır. Granit, alüminyum, mermer veya cam cephe kaplamalarının ara bölmesinde ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlar. – Havalandırma yüzeylerinde yangın yalıtımı sağlar. Ankalaj ekipmanları sayesinde cephe yüzeylerinde taşıyıcı profiller arasına uygulanır. Pimler sayesinde cephe duvarına monte edilir.

BELGE VE FORMLAR

> YÜKLEME BİLGİLERİ (ARAÇ PAKET-PALET-LEVHA HESAPLAMASI)

Megaboard Dökme Taşyünü;

Megaboard Dökme Taş yünü; Levhaların döşenmesinin uygun olmayacağı yüzeylerde ısı, ses ve yangın yalıtımı amacıyla kullanılan bağlayıcısız Taş yünü elyaftır.

Kullanım Alanları

Megaboard Dökme Taş yünü; Laboratuvar cihazları, Elektrikli ev aletleri, Çift cidarlı kaplar, Tesisat geçişleri ve elektrik kablolarında kullanılarak, diğer yalıtım malzemeleriyle doldurulamayan boşluklardan kaynaklanabilecek ısı kayıplarını engeller.

BELGE VE FORMLAR

> YÜKLEME BİLGİLERİ (ARAÇ PAKET-PALET-LEVHA HESAPLAMASI)

Megaboard Taşyünü Prefabrik Boru;

Megaboard Taş yünü Prefabrik Boru; Alüminyum folyo kaplı veya Kaplamasız çıplak halde kullanılan, sanayi ve tesisat borularında ısı tasarrufu ve yangın yalıtımı amacı ve ses titreşim yalıtımında kullanılır.

Kullanım Alanları

Megaboard Taş yünü Prefabrik Boru uygulanacak yüzeyin çapına göre seçilip, kesim yerinden açılarak ek yerlerinde boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir.

BELGE VE FORMLAR

> YÜKLEME BİLGİLERİ (ARAÇ PAKET-PALET-LEVHA HESAPLAMASI)

Megaboard Taşyünü Uygulama Adımları

Megaboard Taşyünü dış cephe ısı yalıtım uygulamasına başlangıcın-dan önce; Uygulama yapılacak yüzeyin uygulamaya uygunluğu ve sağlamlığı kontrol edilerek, harç, toz, kir, yağ vb gibi yüzeysel kalıntı ve tanecikler temizlenmelidir. Uygulama yüzeyi üzerinde bulunabilecek kabarmalar, sıva çatlakları uygun şekilde tamir edilmelidir.

Dış cephe mantolama uygulamasına ölçülü, dengeli ve düzgün bir başlangıç yapabilmek ve mantolamayı nem, rutubet vb. etkenlerden korumak amacıyla, belirlenen kottaki uygulama yüzeyine, yerden minimum 30 cm yukarıda, yapının çevresini çevreleyecek biçimde subasman profillerinin montajı mutlaka yapılmalıdır.

Subasman profillerin ölçüsü, yalıtım levhalarının ebatlarına göre seçilmelidirler. Kullanılacak subasman profilleri uygun ekipmanlarla, köşe birleşim noktalarında uç kısımları 45 derece açıyla kesilerek ve uçlar arasında minimum 1-2 mm mesafe kalacak şekilde uygulanmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzeyinin uygunluğuna göre ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı uygulaması; düz yüzeylerde taraklı mala yöntemi, eğrilikleri bulunan yüzeylerde şerit veya öbek yöntemiyle yapılır. Taşyünü levhaları döşenirken yapıştırma harcının, levhalar arasındaki boşluklara sızmamasına dikkat edilmelidir.

Taşyünü levhaları, yatay şekilde subasman profili üzerine aşağıdan yukarıya doğru yerleştirilmeli ve yüzeydeki seviye değişikliklerinin önüne geçmek amacıyla mastar aracılığıyla levhalar gönyeye alınmalıdır.

Taşyünü levhaları, aralarında boşluk kalmayacak şekilde şaşırtmalı olarak döşenmeli ve yapının köşe kısımlarında da şaşırtmalı uygulama devam etmelidir.
Kapı, pencere vb gibi cephe kaynaklı açıklıkların köşelerine taşyünü levhaları bütünsel olarak konularak mevcut boşluk ölçülerine göre uygun dişler açılmalıdır.

Megaboard Manto Taş Yünü Isı Yalıtım Levhalarının Dübellenme İş-lemi, levhaların uygulanması akabinde en erken 24 saat sonra gerçekleştirilmelidir.

İşlemde kullanılacak dübel çeşidi ve dübelin boyutu, uygulamanın yüzey yapısına, taşyünü levhasının kalınlığına ve yapının yük değerlerine göre seçilmelidir.

Taşyünü levhası üzerine açılacak delik, dübel ile aynı çapa sahip bir matkap ile açılarak yine dübel başlığına uyumlu havşa açma aparatı ile havşa başlıkları açılmalıdır. Başlık etrafında boşluk kalması durumunda, oluşan başlıklar sıva ile kapatılarak düzgün bir yüzey elde edilmelidir. Köşe ve kenar detaylarındaki açıklıklarda daha sık kullanılmak kaydıyla, köşelere birer adet, levhanın merkez kısmına da bir adet olmak üzere toplamda 5 adet dübel uygulanmalıdır.

Yapının pencere, kapı, kenar ve köşe bölümlerinde çatlama riskini minimize etmek maksadıyla, yapıya uygun şekilde PVC veya Alümin-yum profiller kullanılmalıdır

Megaboard Taşyünü levhalarının yapıştırılması ve dübellenmesi işlemlerinden 24 saat sonra ilk kat yüzey sıvası uygulaması işlemine geçilir. Hazırlanan sıva harcı kurumadan çelik mala yardımıyla, donatı filesi yukarıdan aşağı doğru harç yüzeyine eşit miktarda homojen olarak uygulanır. Birleşim yerlerinde donatı filesi, 10 cm üst üste bindirilerek şekilde uygulanmalı ve 5-6 saat sonra ikinci kat sıva uygula-ması işlemine geçilmeli ve her katta ortalama 2mm olacak şekilde uygulanmalıdır.

Uygulanan sıva harcı ve astar uygulamasının akabinde 7 günlük ku-ruma süresinden sonra boya ve dekoratif son kat kaplama uygulama-sına geçilir. Dekoratif Sıva, çelik veya plastik mala ile yüzeye uygulanır. Son olarak dış cephe astar ve boya uygulaması işlemine geçilerek uygulama tamamlanır.

– Kullanılacak dış cephe iskelesi, iş güvenliği şartlarını sağlamalı ve uygulamanın kolay yapılmasına uygun bir açıda konumlandırılmalıdır.

– Megaboard taşyünü strech hood ile ambalajlandığından, levhaların dış hava etkenlerinden etkilenme olasılığı bulunmamaktadır, fakat ambalajından çıkarılmış levhalar uzun süre dış ortam şartlarına maruz bırakılmaması gerekmektedir.

– Nem ve rutubet riski bulunan duvarlarda, nem yalıtımı önlemleri gerçekleştirilmeden taşyünü ısı yalıtım uygulamasına geçilmemelidir.

MEGATAŞ YALITIM A.Ş

MEGATAŞ YALITIM A.Ş

TAŞYÜNÜ ÜRETİM TESİSİMİZ

MEGATAŞ YALITIM A.Ş

Tesis alanları ve üretim kapasitesi: Kapalı Alan : 25.000 m2 , Açık Alan : 100.000 m2, Üretim Kapasitesi : 40.000 ton/yıl