XPS Nedir?

Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemelerdir. XPS’in hammaddesi olan polistren, ekstrüzyon işlemi ile hat boyunca istenilen kalınlıkta çekilir. Sürekli bilgisayar kontrolünde yapılan bu üretim sayesinde homojen balpeteği görünümünde, kararlı bir hücre yapısı elde edilir. Hücreler bütün yüzlerinden birbirine bağlıdır. Hava hücrelerin içine hapsedilmiştir. Hareketsiz kuru hava ile; bilinen en mükemmel ısı yalıtımı sağlanmaktadır.
Hattan çıkan malzemenin yüzeyi, zırhlı veya pürüzlü yüzey olarak malzemenin kullanılacağı detaydaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır. devamı..

Megaboard XPS Ürün Tipleri

Megaboard Düz Yüzeyli XPS Levhalar; polistiren hammaddesinin ekstrüzyon yolu ile işlenmesi sonucu, kenar şekli lamba binili, yüzey şekli isedüz-zırhlı olarak üretilir.
Megaboard XPS; düz-zırhlı yüzey şekli ile su geçirimsizliği yüksek düzeyde, kenar şekli ile de ısı köprülerini ortadan kaldıracak niteliktedir. Düşük ısı iletkenlik değeri ile ısı yalıtımını maksimum seviyede sağlayan Megaboard XPS, yüksek basma mukavemeti ile dağılmaz, ufalanmaz.

Kullanım Alanları

 • Megaboard Düz Yüzeyli Levhalar, yüksek basma mukavemeti ve özellikle su geçirmezlik özelliğinden dolayı teras çatılarda, toprak altı perde duvarlarda ve toprakla temas halindeki temel yalıtımlarında,
 • Sıva gerektirmeyen her türlü dış cephe ısı yalıtımında ve özellikle siding uygulamasında,
 • Döşemelerde, parke altında,
 • Kırma çatılarda, çatı altı döşemeleri ve mertek altında,
 • Sandviç duvarlarda,
 • Döşemeden ısıtma sistemlerinde,
 • Her türlü prefabrik kompozit sistemler ve çift cidarlarda kullanılır.
  Yüksek ısı yalıtım değerlerine sahip olduğundan daha ince kalınlıklarda kullanılarak işçilikten ve mekandan tasarruf sağlar.

Megaboard Pürüzlü ve Pürüzlü Kanallı Yüzeyli XPS Levhalar; polistiren hammaddesinin ekstrüzyon yolu ile işlenmesi sonucu, kenar şekli lamba binili, yüzeyi şekli ise pürüzlü veya pürüzlü-kanallı olarak üretilir.Megaboard XPS; yüzey şekli ile uygulandığı yerde yüksek aderansı sağlayacak, kenar şekli ile de ısı köprülerini ortadan kaldıracak niteliktedir. Düşük ısı iletkenlik değeri ile ısı yalıtımını maksimum seviyede sağlayan Megaboard XPS, yüksek basma mukavemeti ile dağılmaz, ufalanmaz.

Kullanım Alanları

 • Megaboard Pürüzlü ve Pürüzlü Kanallı Yüzeyli Levhalar, günümüzde binaların dıştan veya içten yalıtımını sağlamak için kullanılan mantolama sisteminde ve içten giydirme sisteminde,
 • Tavanlarda ve çıkma altında,
 • Kolon ve kirişlerde (Isı yalıtımı amaçlı) Soğuk hava depolarında,
 • Temellerde, perde duvarlarda
 • Her türlü prefabrik kompozit sistemler ve çift cidarlarda yapıştırmalı olarak kullanılır. 

Stok ve Muhafaza Koşulları

 • Megaboard ısı yalıtım levhalarının uzun süreli depolanması gerektiğinde güneş ışından korunması gerekir.
 • Megaboard ısı yalıtım levhalannın uzun süreli güneş ışığına maruz kalması durumunda yüzey ve boyutlarında bozulmalar olduğu gözlenebilir.
 • Megaboard ısı yalıtım levhalan üretimi sırasında yangın önleyici katkı maddeleri kullanılarak üretilmiştir.
 • Megaboard ısı yalıtım levhalan solventli malzemelerle kullanılmamalıdır.

Yatay istiflenmesine dikkat edilmelidir. Dikey istiflenildiği takdirde biniler doğrusallığını kaybedebilir, zarar görebilir.

Kullanım Alanları

 • Parke altlarında yüzeyi düzleştirmek için ve ayırıcı tabaka olarak kullanılır.
 • Binaların içten ısı yalıtımında çok kısıtlı alan ve minimum kalınlık sağlamak için kullanılır.
 • Kalınlığına bağlı olarak ısı yalıtımına katkı sağlar.

Stok ve Muhafaza Koşulları

 • Megaboard ısı yalıtım levhalarının uzun süreli depolanması gerektiğinde güneş ışından korunması gerekir.
 • Megaboard ısı yalıtım levhalannın uzun süreli güneş ışığına maruz kalması durumunda yüzey ve boyutlarında bozulmalar olduğu gözlenebilir.
 • Megaboard ısı yalıtım levhalan üretimi sırasında yangın önleyici katkı maddeleri kullanılarak üretilmiştir.
 • Megaboard ısı yalıtım levhalan solventli malzemelerle kullanılmamalıdır.
 • Yatay istiflenmesine dikkat edilmelidir. Dikey istiflenildiği takdirde biniler doğrusallığını kaybedebilir, zarar görebilir.