Megatech Yapı Kimyasalları

ISI YALITIM LEVHA SIVASI/3344

Isı yalıtım levhaları için, çimento esaslı yüzey sıvası

Uygulama alanı

-Tüm yapılarda, mineral levhalar (Taşyünü) ve polistiren levhalar (XPS, EPS) üzerine kullanılan bir sıvadır. Çatlak riski bulunan duvar yüzeylerinde oluşabilecek gerilimlere karşı poliprobilen lifler sayesinde yüksek performans sağlar

Uygulama özellikleri

-Kullanılabilme süresi max.90 dakika
-Çalışılabilme süresi max. 20-30 dakika
-Uygulama kalınlığı 4 mm
-Uygulanabilecek kat kalınlığı max 2 mm
-Katlar arsında bekleme süresi min. 3-4 saat
-Son kat uygulaması için beklenilmesi gereken süre: 7 gün

Yüzey hazırlığı

– MEGATECH LF uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa tamir/onarım harcı ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
– Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.

Uygulama şartları

-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uyarılar ve Öneriler

-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Uygulama aletleri
El mikseri, çelik mala, plastik mala

Uygulama

-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 6-6,5 litre suya 25 kg MEGATECH LF oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Homojen bir karış elde edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Harç, ısı yalıtım levhaları üzerine çelik mala ile düzgünce sürülür.
-Sıva donatı filesi (fiber-mesh), çelik mala yardımıyla sıva harcı kurumadan üzerine hafifçe bastırarak gömülür.
-Sıva filesinin ek yerlerinde yaklaşık 10 cm birbiri üzerine bini yapılır.
-1. kat sıva hafifçe suyunu aldıktan sonra, kurumadan 2. kat sıva yapılır.
-2. kat sıva uygulandıktan sonra yüzey çelik mala ile düzeltilir.
-Hazırlanan harç, 3 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-Yüzey kürünü aldıktan sonra herhangi bir kaplama uygulanabilir.

Tüketim

Yaklaşık 3-3,5 kg/m2

Performans Bilgileri

-Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi: ≥ 1150kg/m3
-Sertleşmiş Çimento esaslı Sıvanın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi : 1450±250 kg/m3
-Elek analizi: 1 mm açıklığında elek üzerinde kalan miktar ≤ %1,0
-Isıl İletkenlik: Çizelge 2 T1 ≤ 0,54 W/mK (P=%90)
-Eğilme Dayanımı: ≥ 2 N/mm2
-Basınç Dayanımı: ≥ 6 N/mm2
-Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Mukavemeti: ≥0,08N/mm2
-Kılcal Su Emme: ≤ 0,5 kg/m2.dk0,5
-Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı: μ ≤15
-Yangın Sınıfı: A1
-Sıcaklık direnci: +50C ile + 300C arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir

Referans Standartları

-TSEK 113
-G İşareti
-Bayındırlık Poz No: 04.481

Ambalaj

-25 kg’lık Kraft torbada,
-Palette 80 adet, 2000 kg

Depolama Şartları

-Depolama sırasında maksimum 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.

Isı yalıtım levhaları için, çimento esaslı yapıştırma harcı

Uygulama alanı
-Tüm yapılarda, mantolama işlemlerinde polistren levhaları (XPS, EPS) yapıştırmada kullanılır.

Uygulama özellikleri
-Kullanılabilme süresi max. 2 saat
-Çalışılabilme süresi max. 10-15 dakika
-Yapıştırılan yalıtım levhasının üzerine sıva uygulanabilmesi için gereken süre: 2 gün

Yüzey hazırlığı
– MEGATECH AD uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa tamir/onarım harcı ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
– Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.

Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır

Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
-Sağlam olmayan düşük dirençli yerlerde uygulanmaz.

Uygulama aletleri
El mikseri, çelik mala, plastik mala

Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 5,5-6 litre suya 25 kg MEGATECH AD oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Homojen bir karış elde edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-MEGATECH AD yapıştırılacak zeminin düzlüğüne göre uygulanmalıdır, zemin düz bir yapıda ise levha arkasına taraklama yapılmalı eğer zemin düz değil ise levha arkasına harç öbekleme yöntemi ile uygulanmalıdır
-Yapıştırma işlemi sırasında levhaların aynı seviyede olup olmadıkları mastar veya su terazisi ile kontrol edilmelidir.
-Hazırlanan harç, 3 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-Ortam sıcaklığına ve yüzey özelliklerine bağlı olarak, mekanik dübelleme işlemi en az 24 saat sonra yapılmalıdır.

Tüketim
Yaklaşık 3-5 kg/m2

Performans Bilgileri
-Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi: ≥ 1000kg/m3
-Elek analizi: 1 mm açıklığında elek üzerinde kalan miktar ≤ %1,0
-Eğilme Dayanımı: ≥ 2 N/mm2
-Basınç Dayanımı: ≥ 6 N/mm2
-Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Mukavemeti: ≥0,08N/mm2
-Su Emme: 30 dakika için ; ≤ 5g
-Su emme: 240 dakika için; ≤ 10g
-Alt Tabakaya Yapışma Mukavemeti: ≥ 0,5 N/mm2
-Yangın Sınıfı: A1
-Sıcaklık direnci: +50C ile + 300C arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.

Referans Standartları
-TS 13566
-G İşareti
-Bayındırlık Poz No: 04.480

Ambalaj
-25 kg’lık Kraft torbada,
-Palette 80 adet, 2000 kg

Fiziki hali
-Gri, toz

Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.

DEKORATİF MİNERAL SIVA

Çimento esaslı dekoratif mineral sıva

Uygulama alanı
-Cephe mantolama sisteminde, ince sıvalı ve düzgün yapılmış kaba sıvalı yüzeylerde kullanılır.
İç ve dış cephe sıvalarının üzerine dekoratif kaplama olarak kullanılır.

Uygulama özellikleri
-Kullanılabilme süresi max. 1 saat
-Çalışılabilme süresi max. 30 dakika
-Uygulama kalınlığı 2 mm

Yüzey hazırlığı
– MEGATECH DEKORATİF MİNERAL SIVA uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa tamir/onarım harcı ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
– Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.
-Uygulama öncesinde yüzey gerekli ise nemlendirilmeli veya astarlanmalıdır.

Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Uygulama aletleri
El mikseri, çelik mala, plastik mala

Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 5-5,5 litre suya 25 kg MEGATECH DEKORATİF MİNERAL SIVA oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Topak kalmayıncaya kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Hazırlanan harç yüzeye çelik mala ile dolgu boyutunda uygulanır ve plastik mala ile dairesel hareketler yaparak yüzeye tekstür kazandırılır.
-Hazırlanan harç 3 saat içinde tüketilmelidir.
-Birbiri ile bağlantılı olan yüzeylerde tek seferde uygulama yapılmalıdır.
-Son kat yapı malzemesi olarak yüzeyde bırakılamaz. Mutlaka kuruduktan sonra üzerinin boyanması gerekmektedir.
-Uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5 °C’nin altına düşebileceği durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
-Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir.
-Geniş yüzeylerde ve iş paydoslarında ek yerlerinin belirgin olmaması için kağıt bant kullanılmalı ya da ara vermeden, malzeme kurumadan yaş üstüne yaş olarak uygulamayı sağlamak üzere yeterli miktarda uygulayıcı ile çalışılmalıdır.
-Malzeme yağmura maruz kalan yatay yüzeylerde kullanılmamalıdır.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

Tüketim
Yaklaşık 2,4-2,8 kg/m2 (2 mm kalınlık için)

Performans Bilgileri

Kuru film Kalınlığı: E5
Tane Büyüklüğü Sınıfı: S4
Su Buharı Aktarım Hızı: V2
Su Aktarım Hızı: W3
Çatlak Örtme Özelliği: A0
CO2 Geçirgenliği: C0
-Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonunda ki performansları için geçerlidir. Şantiye ortamı farklı olduğundan değerler değişebilir.

Referans Standartları
-TS 7847
-G
-Bayındırlık Poz No: 04.476/A

Ambalaj
-25 kg’lık Kraft torbada,
-Palette 80 adet, 2000 kg

Fiziki hali
-Beyaz, toz

Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 10 kat Kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.

ÇİMENTO ESASLI SERAMİK VE FAYANS YAPIŞTIRMA HARCI

Uygulama alanı
-İç ve dış mekanlarda küçük ve orta ebatlı yer ve duvar seramiği, fayans, doğaltaş cam mozaik, traverten, dekoratif kaplama tuğlaları gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşey de, banyo ve mutfak gibi ıslak hacimler de, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulamasında kullanılır.
-Fayans üzerine fayans veya seramik üzerine seramik yapıştırma işlemlerinde kullanılır.

Uygulama özellikleri
-Kullanılabilme süresi max. 5 saat
-Çalışılabilme süresi min. 20 dakika
-Düzeltilebilme süresi max. 15 dakika
-Derz uygulanabilmesi için gerekli süre, duvarda 24 saat, zeminde 48 saat

Yüzey hazırlığı
-MEGATECH SERAMİK uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa tamir harcı ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
– Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.

Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı -5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Uygulanma esnasında MEGATECH SERAMİK’in yüzeyinde film oluşturmasına dikkat edilmelidir, oluştuğu takdir de yeniden taraklanma yapılmalıdır.

Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Uygulama aletleri
El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala

Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 6-6,5litre suya 25 kg MEGATECH SERAMİK oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun (Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu) olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır.
-Karolar, 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
-Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.
-Hazırlanan harç, 5 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-MEGATECH SERAMİK ile yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.

Tüketim

Performans Bilgileri
-Açıkta Bekletme sonrası çekme yapışma mukavemeti: En az 20 dk sonra ≥0,5 N/mm2
-Başlangıç çekme yapışma mukavemeti: ≥0,5N/mm2
-Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥0,5 N/mm2
-Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥0,5 N/mm2
-Donma-Çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥0,5 N/mm2
-Kayma: ≤ 0,5mm
-Sıcaklık direnci: -300C ile + 600C arası
-Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların 28 gün sonraki performansı için geçerlidir.

Referans Standartları
-TS EN 12004:2008 A1 / Sınıf: C1
-Bayındırlık Poz No: 04.013/1

Ambalaj
-25 kg’lık Kraft torbada,
-Palette 80 adet, 2000 kg

Fiziki hali
-Gri, toz

Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.

ÇİMENTO ESASLI MERMER VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCI

Çimento esaslı geliştirilmiş yüksek performanslı mermer ve granit yapıştırma harcı

Uygulama alanı
– İç ve dış mekanlarda seramik, granit, doğal granit, büyük ebatlı seramik, porselen seramik, mermer ve pres tuğla gibi malzemelerin dikeyde beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasında kullanılır.
– Eski granit ve mermer üzerine seramik kaplamada, tadilat ve onarımlarda kullanılır.
-Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu alışveriş, iş merkezleri, hastane, okul gibi mekânlarda kullanılır.

Uygulama özellikleri
-Kullanılabilme süresi max. 5 saat
-Çalışılabilme süresi min. 20 dakika
-Düzeltilebilme süresi max. 15 dakika
-Derz uygulanabilmesi için gerekli süre, duvarda 24 saat, zeminde 48 saat

Yüzey hazırlığı
-MEGATECH GRANIT uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa düzeltme harcı ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
– Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir

Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı -5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Uygulanma esnasında MEGATECH GRANIT’in yüzeyinde film oluşturmasına dikkat edilmelidir, oluştuğu takdir de yeniden taraklanma yapılmalıdır.

Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır

Uygulama aletleri
El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala

Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 6-6,5litre suya 25 kg MEGATECH GRANIT oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun (Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu) olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır.
-Karolar, 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgâr gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.
-Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.
-Hazırlanan harç, 5 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-MEGATECH GRANIT ile yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.

Tüketim


Performans Bilgileri
-Açıkta Bekletme sonrası çekme yapışma mukavemeti: En az 20 dk sonra ≥1 N/mm2
-Başlangıç çekme yapışma mukavemeti: ≥ 1 N/mm2
-Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥ 1 N/mm2
-Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥ 1 N/mm2
-Donma-Çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥ 1 N/mm2
-Kayma: ≤ 0,5mm
-Sıcaklık direnci: -300C ile + 600C arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.

Referans Standartları
-TS EN 12004:2007+A1 / Sınıf: C2T
-CE
-Bayındırlık Poz No: 04.013/1

Ambalaj
-25 kg’lık Kraft torbada,
-Palette 80 adet, 2000 kg

Fiziki hali
-Gri, toz

Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.